הערכות שווי


הערכות שווי

משרדנו מבצע הערכות שווי לנכסי מקרקעין ובדיקות טרום רכישה לכל סוגי הנכסים לרבות:  מגורים, תעשייה, מסחר, משרדים, נחלות ומשקי עזר, קרקעות חקלאיות, תחנות תדלוק, נכסים לשימור, דיירות מוגנת, חניונים, מחצבות, מטמנות  אשפה אומדן עלויות בניה  וכיוצא בזה.