היטל השבחה


היטל השבחה

משרדנו הינו בעל מומחיות רבה לבחינת מהות דרישות תשלום היטלי השבחה , הגשת שומה נגדית לדרישת היטל ההשבחה, ליווי וייצוג שמאי בהליכים בפני שמאים מכריעים וועדות ערר לפיצויים והיטלי השבחה.