עדכונים


החלטה תקדימית בתיק בו ייצג משרדנו

החלטה תקדימית שניתנה על ידי ועדת הערר קובעת כי העירייה לא יכולה לגבות היטלי השבחה על שטחי שירות במגרשים שאינם למגורים, מתוקף תוכנית כללית.

קרא עוד